9186 ANDSNES (Poståpneri)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
17.11.2016 12:26:24
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/e3b84c7a-14fd-4f3b-9ed1-7e13e2293ff1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
9186 ANDSNES
Bokmål

Alternative navn
ANDSNES
Bokmål

BRYNILDEN
Bokmål

BRYNILEN
Bokmål

Etablering
01.04.1900 Loppa (Kommune)

-Tidspunkt
01.04.1900
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
28.02.1997

-Tidspunkt
28.02.1997
Kode
9186
Forretningstype
Bokmål

Historikk

ANDSNES poståpneri, på dampskipsanløpsstedet med samme navn, i Loppen herred, Finnmarken amt, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.4.1900. Sirk. 16, 2.4.1900.

Poståpneriet ble fra 1.9.1911 lagt under Hammerfest postkontor. Sirk. 48, 23.8.1911,

Navnet ble fra 1.4.1918 endret til BRYNILEN. Sirk. 13, 22.3.1918.

Poståpneriet var trolig ute av virksomhet en tid fra ultimo 1944 til ut i 1945 grunnet evakuering.

Postkontoret 9588 BRYNILEN ble nedlagt fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 5, 18.2.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk 9588 BRYNILEN nytt postnr 9186.

Fra 1.10.2000 melder Posten salg og distribusjon at poststedsnavnet BRYNILDEN ble endret til BRYNILEN. I Postmuseets arkiver kan vi ikke se at det i 1997/98/99 har skjedd noen navneendring fra BRYNILEN til BRYNILDEN. -- B. Lie, 4.10.2000.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne nederst og tynne tverrstreker i indre sektor ble levert ved opprettelsen.

(9588 / 9186)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Joh. H. Lund fra 1.4.1900.
Fisker Anders Arnesen fra 26.9.1900 (f. død i 1910).
Handelsbetj. Joh. Gardem, kst. i 1910.
Jeremine Bergh fra 27.1.1911 (f.1896).
Faktor Johan Isachsen fra 18.6.1913.
Handelsm. og ds.eksp. Torolf Lyngmo fra 1.5.1919 (f.1896).
Furer/løyntnant K. Johansen fra 1.7.1927 (f.1886).
Han evakuerte i 1944 til Lakselvbukt, senere Skjoldehamn og var tilbake i november 1945 (døde 26.1.1948).
Ds.eksp. Karl Gunnar Johansen, midlt. 27.1.1948, fast 1.7.1948 (f.1924).

Poståpneren var ulønnet av Pv. de første 3 år. Deretter var årlig lønn i 1903 kr 80,-, fra 1911 kr 150,-, fra 1913 kr 200,-, og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.04.1900 28.02.1997

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.04.1900 28.02.1997

--Tidligste tidspunkt
01.04.1900
--Seneste tidspunkt
28.02.1997
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål