ADRIANA (1855)

Beskrivelse
ADRIANA
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1855
Byggested: Elbing, Tyskland
Ombygging: Ombygget 1870
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:14
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/e3a4315a-76ee-4407-b265-d99038143cdc | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ADRIANA
Bokmål

Beskrivelse
ADRIANA
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1855
Byggested: Elbing, Tyskland
Ombygging: Ombygget 1870
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
145 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mål
Tonnasje: 145 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
145
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1855 Elbing, Tyskland
1855

-Tidsperiode
1855

--Tidligste tidspunkt
1855
-Datokommentar
1855
Bokmål

-Stedreferanse
Elbing, Tyskland

--Sted (tekst)
Elbing, Tyskland
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål