Hegre, Petter (1969 - ?)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:46
12.01.2019 01:35:51
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/e394005c-fc33-4f12-9778-6ec97532cf19 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Hegre, Petter
Bokmål

Fornavn
Petter
Bokmål

Etternavn
Hegre
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1969

-Tidspunkt
1969
Død
?

-Tidspunkt
?
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Hegre kommer fra Stavanger og har utdannelse fra Brooks Institute of Photography, USA. Fra mars til august 1991 var han assistent hos fotografen Richard Avedon i New York. Tilbake i Norge startet Hegre sitt eget reklame- og motestudio i Stavanger i desember 1992. Hegre har hatt flere utstillinger og har utgitt sine bøker på det tyske forlaget Taschen.

Virkesteder:

1929-0000: Stavanger

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 26(1993) : 8, s. 16-23
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål