Hanöklass (Minsvepare) [sv]

Hanöklass (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av sex minsvepare sjösatta 1951-1952. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e360f425-fda3-444c-96f1-74fc1982e507 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hanöklass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av sex minsvepare sjösatta 1951-1952.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Djupgående [sv]: 2,4 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish