Balch-Barth, Per (1960? - ?)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
29.07.2015 13:37:48
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/e31425bf-57ee-414b-a4ff-00059d1ac762 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Balch-Barth, Per
Bokmål

Fornavn
Per
Bokmål

Etternavn
Balch-Barth
Bokmål

Alternative navn
Barth, Per Balch
Bokmål

Fødsel
1960?

-Tidspunkt
1960?
Død
?

-Tidspunkt
?
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Etter ti år som fotograf hos Foto-Phono i Oslo etablerte han seg med eget studio i Oslo (1996). Balch-Barth har bakgrunn fra workshop med Morten Krogvold og han har vært medlem av Forbundet Frie Fotografer.

Virkested:
1996-0000: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 29(1996) : 3, s. 44-51
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål