Almquist, Bror (1864 - 1940) [sv]

Almquist, Bror (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:49
12.01.2019 00:13:16
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/e2e47861-cb86-4687-b5ae-e4b5216297d8 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Almquist, Bror
Svensk

Fornavn
Bror
Svensk

Etternavn
Almquist
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

-Tidspunkt
09.08.1864
Død
-Tidspunkt
25.04.1940
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: HAL, Högre Allmänna Läroverket i Karlstad 1872-1882.
CTL 1882-1887, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
FrKA 1887-1890, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
A Tallbergs etsningskurs 1896.

Verksamhet: Arbetade hos Isak Gustaf Clason 1890-1894.
Egen verksamhet från 1895.
Arkitekt i Överintendentsämbetet 1898, tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen 1918.Resor: Italien, Spanien, Tyskland, England 1889-1892.
Italien 1899.
England och Skottland 1901.

Medlemskap: STF 1891-1923, Svenska Teknologföreningen.
KK 1891, Konstnärsklubben.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift, 1895, Sjögetorps slott, Sörmland.
Ur skissboken (reseintryck),1906.
Mälarbadet i Stockholm.
Hall, matsal Villagatan 11, Stockholm.

Verk ett urval:
Västerbotten, Hörnefors kyrka, 1906–1908.
Värmland, Forshaga kyrka, Grava sn, 1919–1921.
Värmland, Munkfors kyrka, Ransäters sn, 1919–1920.
Värmland, Dalby kyrka, 1926–1928.
Värmland, Nyskoga kyrka, 1926–1927.
Värmland, Blomskogs kyrka, 1929.
Värmland, Lundsbergs kyrka, Lungsunds sn, 1930.
Betlehemskyrkan i Karlstad, Värmland 1927-1928.
Bohuslän, Munkedals kapell, Foss sn 1939.
Sjögetorps slotts huvudbyggnad, Sörmland.
Seminarium i Strängnäs 1901 och i Karlstad, 1908-1920.
AB Separator, Stockholm 1902.
Mälarbadet, Stockholm 1906 (tillsammans med V Bodin).
Hyreshus i Stockholm tillsammans med V Bodin, 1902-1911 (se Malmarna).
Vetenskapsakademiens gamla hus i Stockholm, 1918-1923, om- och tillbyggnad.
Residenset i Karlstad, 1914-1919, ombyggnad.
Gamla gymnasiet i Karlstad 1929, restaurering.
Kristinehamns realskola och praktiska skola 1915 (tillsammans med V Bodin).
Tillbyggnad av flickskolan 1931 och Gymnastikbyggnad, 1932-1933 i Kristinehamn.
Wermlands Enskilda Bank i Vänersborg.
Bokillustrationer.
Ex-libris.
Etsningar, teckningar.

Svensk

Forelder til
Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 280.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 5.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 7.
H8D 1914:751.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Svensk uppslagsbok.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Backman, Elisabeth: Bror Almquist - kyrkoarkitekt. C-uppsats, Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, VT 1998.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk