Lundeqvist, Joel (1894 - 1947) [sv]

Lundeqvist, Joel (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:43
16.03.2019 22:54:58
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/e2772543-aaf4-4f7b-bb13-87218c879392 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Lundeqvist, Joel
Svensk

Fornavn
Joel
Svensk

Etternavn
Lundeqvist
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
16.08.1894
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
19.11.1947
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: KTH 1914-1918, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Egen verksamhet i Örebro till 1930 och i Stockholm 1930-1947.

Andra uppdrag: Medarbetare i Blandaren 1916-1917.

Tävlingar: Tekniska högskola i Göteborg 1921 tillsammans med David Dahl och Paul Hedqvist, motto Apollo, inköp.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A, 1921, Tävling om teknisk högskola i Göteborg.
Byggmästaren 1943, Sommarbostad, Kolmilastaden, Yxlan; ibid år 1945, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Verk ett urval:
Ca 10 bostadshus Örebro bl a Borgmästarg 10, 1922 och 12, 1925; Hedvigsg 4, 1927 och 6, 1928.
Folkets hus, Järnvägsg 8, Örebro 1928.
Utställning Örebro.
Fullbordade Statens veterinärmedicinska anstalt, Stockholm 1940-1944 (efter Asplunds skisser).
Veterinärhögskolan, Stockholm 1942-1945, tillbyggnad.
Hyreshus i Stockholm: Fågelbärsgården 8 - Pontonjärsg 1 - Pilg 7, 1930-1932; Ehrensvärdsg 4 - Jaktvarvsgården 12, 1931-1932; Bastug 27 och 29, 1931-1932; Tavastg 20 och 22, 1931-1932; Valhallav 153, 1932.
Utbyggnad Kockums mekaniska verkstad, Malmö.
Sommarbostad, Kolmilsstaden, Yxlan, om- och tillbyggnad mm.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1451.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1947:361, D Dahl, dödsruna; ibid år 1948, Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö; ibid år 1949, Nybyggnader vid Kungliga Veterinärhögskolan; Kulturnämnden [i Örebro kommun] (utgivare): Stadsbild i centrum. Kulturhistorisk byggnadsinventering i Örebro del 1. City. Örebro, uå.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Stockholms stads byggnadskontor (utgivare): Malmarna, del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk