Korvald, Lars (1916 - 2006)

Beskrivelse
Lars Korvald var en norsk politiker fra Kristelig Folkeparti. Han var stortingsrepresentant for Østfold fra 1961 til 1981, og statsminister fra 18. oktober 1972 til 16. oktober 1973. Korvald var fylkesmann i Østfold fra 1981 til 1986.Korvald var utdannet sivilagronom ved Norges Landbrukshøgskole 1943, lærer ved Tomb jordbruksskole 1943-52, og rektor 1952–78. I årene som lærer og rektor virket han også som emissær..
Ansvarlig forvalter
Riksarkivet (Arkiv) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
olemyh@arkivverket.no
Sist lagret
30.08.2018 15:31:57
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/e275e89a-4533-42aa-80ee-6d61900d4195 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Korvald, Lars
Bokmål

Fornavn
Lars
Bokmål

Etternavn
Korvald
Bokmål

Tittel
Statsminister

-Tittel
Statsminister
Bokmål

Beskrivelse
Lars Korvald var en norsk politiker fra Kristelig Folkeparti. Han var stortingsrepresentant for Østfold fra 1961 til 1981, og statsminister fra 18. oktober 1972 til 16. oktober 1973. Korvald var fylkesmann i Østfold fra 1981 til 1986.Korvald var utdannet sivilagronom ved Norges Landbrukshøgskole 1943, lærer ved Tomb jordbruksskole 1943-52, og rektor 1952–78. I årene som lærer og rektor virket han også som emissær..
Bokmål

Fødsel
1916

-Tidspunkt
1916
Død
2006

-Tidspunkt
2006
Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Lars Korvald var en norsk politiker fra Kristelig Folkeparti. Han var stortingsrepresentant for Østfold fra 1961 til 1981, og statsminister fra 18. oktober 1972 til 16. oktober 1973. Korvald var fylkesmann i Østfold fra 1981 til 1986.Korvald var utdannet sivilagronom ved Norges Landbrukshøgskole 1943, lærer ved Tomb jordbruksskole 1943-52, og rektor 1952–78. I årene som lærer og rektor virket han også som emissær.Ubestridt lederAllerede fire år etter at han ble stortingsrepresentant fikk Korvald fremtredende posisjoner i KrF. Han var parlamentarisk leder fra 1965 til 1972 og fra 1973 til 1981, og lagtingspresident fra 1969 til 1972.Korvald var partileder i to omganger, fra 1967 til 1975 og fra 1977 til 1979. Etter at Kjell Bondevik gikk av som aktiv politiker i 1971 var Korvald de neste ti årene den ubestridte lederskikkelse i partiet, uavhengig av formelle posisjoner.Det er likevel den ekstraordinære regjeringsdannelsen høsten 1972 som har gitt Lars Korvald en viktig plass i nyere norsk historie. Etter folkeavstemningen om norsk EF-medlemskap 25. september 1972 valgte Trygve Brattelis arbeiderpartiregjering å gå av. Lars Korvald fikk da på vegne av de såkalte "nei-partiene" KrF, Senterpartiet og Venstre i oppdrag å danne ny regjering.Koalisjonsregjeringen hadde bare 39 av Stortingets 150 representanter å støtte seg til, og var dermed den parlamentarisk svakeste regjering siden 1930-årene.HandelsavtaleRegjeringen fikk som hovedoppgave å gjennomføre forhandlingene om en handelsavtale med EF. Den ble dermed langt på vei "fredet" av opposisjonen så lenge forhandlingene pågikk. Med sitt svake parlamentariske grunnlag måtte Korvald-regjeringen gå av etter stortingsvalget 1973. Bratteli overtok igjen som statsminister.Etter Arbeiderpartiets valgnederlag i 1981 advarte Lars Korvald sine partifeller mot å delta i regjering sammen med Høyre på grunn av uenighet om abortsaken. Korvalds ord veide tungt i partiet, og Høyre måtte danne regjering alene.Lars Korvald utga i 1982 selvbiografien Politikk og kall i samarbeid med Per Øyvind Heradstveit.

Bokmål

Referanse
Store norske leksikon
Bokmål

Webbreferanse
SNL
Bokmål

-Linktekst
SNL
Bokmål