Frogner, Karoline

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:29
08.12.2018 01:27:13
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/e212d3bf-e4ea-4401-9761-1153284a6ca5 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Frogner, Karoline
Bokmål

Fornavn
Karoline
Bokmål

Etternavn
Frogner
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål