Frogner, Karoline (1961 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:34:53
12.01.2019 01:32:47
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/e212d3bf-e4ea-4401-9761-1153284a6ca5 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Frogner, Karoline
Bokmål

Fornavn
Karoline
Bokmål

Etternavn
Frogner
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1961

-Tidspunkt
1961
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål