Siegert, Herdis Maria (1955 - 2012)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:31
12.01.2019 01:52:02
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/e153ee8c-89c2-4641-be9a-a71bd3f65127 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Siegert, Herdis Maria
Bokmål

Fornavn
Herdis Maria
Bokmål

Etternavn
Siegert
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1955

-Tidspunkt
1955
Død
2012

-Tidspunkt
2012
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 17.04.1955, død 07.12.2012. Østerriksk statsborger, oppvokst i Norge. Har 2-årig utdannelse fra fotolinjen ved Oslo yrkesskole på Sogn. Tidligere pressefotograf, har arbeidet med fotografi som billedkunst siden 1975, fra 1986 på heltid. Hun er medlem av Forbundet Frie Fotografer og har hatt flere separatutstillinger. Siegert ble tildelt fotografiprisen i 2003.

Virkested:
1975-2012: Tjøme

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 19(1986) : 7, s. 72-73
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 83(1997) : 3, s. 10-15
Norsk fotografisk tidsskrift 89(2003) : 1, s. 9-11
Fotografi 36(2003) : 2, s. 64-65
Fotografi 36(2003) : 4, s. 46-53
Fotografi 39(2006) : 1, s. 16-23
Fotografi 40(2007) : 7, s. 50-51
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål