engelsk (en)

engelsk (nynorsk), engelska (svensk), English (engelsk), anglais (fransk), Englisch (tysk)

Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
28.07.2016 10:33:20
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/e0a64528-0cdf-4eea-a367-5753fcb2a4c8 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
engelsk
Bokmål

engelsk
Nynorsk

engelska
Svensk

English
Engelsk

anglais
Fransk

Englisch
Tysk

Alternativ betegnelse
English
Engelsk

anglais
Fransk

Englisch
Tysk

Kode
en
Eksakt matching (intern)