Kulturhistoriske arkiv (Norsk Folkemuseum [no])

Beskrivelse

Institusjon/organisasjon som forvalter innsamlede kulturhistoriske beretninger

Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Ukjent
Status
17.11.2016 14:47:17
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/e076f5fa-33a7-4cd5-adfa-9d2b62281d7e
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Kulturhistoriske arkiv
Bokmål

Beskrivelse
Institusjon/organisasjon som forvalter innsamlede kulturhistoriske beretninger
Bokmål

Datasett
Innholdet oppdatert
17.11.2016 14:47:17
Ansvarlig forvalter
Ingen treff.
Uuid
e076f5fa-33a7-4cd5-adfa-9d2b62281d7e
ACL (rettigheter)
e076f5fa-33a7-4cd5-adfa-9d2b62281d7e_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Redaktør

Granskere