Kulturhistoriske arkiv (Norsk Folkemuseum)

Organisasjoner

Beskrivelse

Institusjon/organisasjon som forvalter innsamlede kulturhistoriske beretninger

Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) forvalter informasjonen på denne siden
17.11.2016 14:47:17
Ukjent
Status

URI
http://kulturnav.org/e076f5fa-33a7-4cd5-adfa-9d2b62281d7e
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Kulturhistoriske arkiv
Bokmål

Beskrivelse
Institusjon/organisasjon som forvalter innsamlede kulturhistoriske beretninger
Bokmål

Datasett
Ansvarlig forvalter