Selmer, Marcus (1819 - 1900)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:49
12.01.2019 01:51:48
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/e031df43-b0d9-455f-8234-ed428e126b86 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Selmer, Marcus
Bokmål

Fornavn
Marcus
Bokmål

Etternavn
Selmer
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1819

-Tidspunkt
1819
Død
1900

-Tidspunkt
1900
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Randers 06.10.1819, død i Bergen 18.01.1900. Sønn av kjøbmann Jacob S. og Vibeke Margrete Hee, gift 19.4.1859 med Ellen Margrethe Rohde, datter av hattemakermester Johan H. R. og Anne Johanne Schnell. 10 barn. Cand. pharm. 1838, bestyrte først apotek i Randers fra 1842. I 1852 kom han, etter først å ha praktisert som daguerreotypist i Stavanger, på "kort gjennomreise" til Bergen, hvor han slo seg ned for resten av livet som daguerreotypist og fotograf. Reiste meget rundt i Norge den første tiden og fotograferte landskapsbilder som ble solgt gjennom bokhandlerne. Meget anerkjent som landskaps- og portrettfotograf. I 1872 utga han "Catalog over Fotografier af Norske Nationaldragter, Landskaber og Stereoskopbilleder. Efter Naturen optagne af M. Selmer i Bergen". Etter 1880 oversatte han og utga W. W. Majorkiewics bok "Publikum i Fotografens Atelier. En Anvisning til hvorledes man skal vælge sin Klædning og forholde sig, forat erholde et godt og smukt Portrait". Han ble kgl. Hoff-fotograf i 1880. Etterhvert la han landskapsfotograferingen på hyllen og ble Bergens ledende portrettfotograf, fotograferte bl.a. Bjørnson i 1857. Dessverre ble platearkivet ødelagt ved hans død, og ingen av hans to sønner som også var fotografer, overtok firmaet. Ærespriser i London 1862, Stockholm 1866, Paris 1867, København 1872 og Wien 1873. Æresmedlem av Dansk Fotografisk Forening og Société Francaise de Photographie, hvor han hadde vært medlem fra 1859.

Virkested:
1852-1900: Bergen
1863: Valdres
1852: Stavanger;Øvre Strandgate 16

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Sollied, Ragna, Susanne Bonge og Per Jonas Nordhagen: Photograf M. Selmers Bergensbilleder, 1974
Sollied, Ragna: Eldre bergenske fotografer, 1967
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Skorgvik, Kjell: Sunnmøre og sunnmøringer fotografert av Marcus Selmer i 1850 og -60 årene, Tidsskrift for Sunnmøre historielag , 1986
Dagbladet 28.10.1992
Erlandsen, Roger S.: Skrankar fototeknikken sette for fotografane 1849-72. Nordisk Fotohistorisk Symposium 1980
Erlandsen, Roger S.: Frå kunstnar til handverkar. Fotografene i Bergen 1840-65. Hovudfagsoppgåve i historie. Universitetet i Bergen, 1982
Erlandsen, Roger S.: Det fotografiske visittkortet. Syn og Segn, 1-2/1988
Erlandsen, Roger S.: Maleri og fotografi i norsk kunst rundt 1860. Skandinavisk kunst og fotografi. Munch-Museets skrifter 4, 1988
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet!, 2000
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
Tønsbergs Blad 23.10.1992
Anderssson, Espen B.: Det eldste fotografi av Bergen, Gamle Bergen, Årbok for Gamle Bergen Museum, 1982
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog. Oslo Kunstforening, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 87(2001) : 3, s. 28-30
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål