Stål, Carl (1803 - 1884) [sv]

Stål, Carl (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:53
12.01.2019 00:26:53
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/dfb94927-8011-4666-b022-7c755092054e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Stål, Carl
Svensk

Fornavn
Carl
Svensk

Etternavn
Stål
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
07.11.1803
-Stedreferanse
--Sted
Død
05.01.1884

-Tidspunkt
05.01.1884
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Underlöjtnant i Ingenjörskårens fortifikationsbrigad 1821, löjtnant 1829, kapten 1837, major 1839, överstelöjtnant 1849, överste 1858-1868.

Verksamhet: Verksam vid Karlberg, Marieberg, Krigsakademien mm.

Andra uppdrag: Ordförande i Slöjdskolans styrelse 1859-1868.

Lärarverksamhet: Lärare i byggnadskonstruktion vid artilleri-läroverket i Marieberg 1833, från 1836 även i befästningskonst med mera.Resor: Utlandsresa 1837-1838.

Egna skrifter: Utkast till lärobok i byggnadskonsten I-II, 1834.
M fl arbeten.

Verk ett urval:
Befästningsarbeten vid Karlsborg (de första där) 1822-1827, norr om Stockholm 1831 samt vid Slite 1839.
Verkstadsbyggnad Karl Gustafs stads gevärsfaktori.
Slöjdskolans byggnad 1862-1868.

Svensk

Referanse
Nordisk familjebok.
Svensk

Administrativ notat
Svensk