Holmberg, Bjørn Owe (1959 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:37
12.01.2019 01:36:53
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/dec53fce-fe8d-45de-b24d-0d9114563150 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Holmberg, Bjørn Owe
Bokmål

Fornavn
Bjørn Owe
Bokmål

Etternavn
Holmberg
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1959

-Tidspunkt
1959
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Reportasjefotograf. Medlem av Frilansklubben/NJ.
Bosatt i Kongsberg. (2002) Medlem av Samfoto.

Virkested:
1979-0000: Vollen; Øvre Elnesvei 22

Bokmål

Referanse
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989.
Hanne Holm-Johnsen, Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum.
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål