1215 MORTENSRUD (Postkontor)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:07
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/de8a2f3c-26ab-4364-a1f6-264b6622043f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1215 MORTENSRUD
Bokmål

Alternative navn
MORTENSRUD
Bokmål

Etablering
18.03.1999 Oslo (Kommune)

-Tidspunkt
18.03.1999
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1215
Forretningstype
Bokmål

Historikk

MORTENSRUD postkontor, i Oslo komm. og fylke, under Oslo og Akershus Ekspedisjon Øst postområde, ble opprettet fra 18.3.1999. Fikk fra opprettelsen tildelt postnr 1215. Sirk. 6, 8.3.1999.

(1215)
Poststyrere:
Poststyrer Tone Lindahl (1.2.1999) 18.3.1999.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 18.03.1999 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
18.03.1999 ?

--Tidligste tidspunkt
18.03.1999
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål