Andestad, Ole Andreas Knudsen (1811 - 1885)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:55
12.01.2019 01:23:33
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/dddf6123-8e19-4fdc-b795-1aaa9e1b18e2 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Andestad, Ole Andreas Knudsen
Bokmål

Fornavn
Ole Andreas Knudsen
Bokmål

Etternavn
Andestad
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1811

-Tidspunkt
1811
Død
1885

-Tidspunkt
1885
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Ørskogs prestegjeld i Sykkylven sokn. Gift med Antonette Thorsdatter, født i Strandens prestegjeld og sokn. Mulig utdannet urmaker, men med fotografering som tilleggs-geskjeft. Reiste til Hamburg i 1855, hvor han lærte fotografering og urmakerkunst. Det er tydelig at Andestad har hatt noe forbindelse med fotografen Niels Trost Nielsen i 1860-årene, for han blir nevnt et par ganger i manuskriptet som Nielsen laget om sine erfaringer som fotograf i Ålesund. Andestad hadde trolig et atelier i Ålesund. Var en av de første fotografene på Sunnmøre, og kanskje den første fastboende fotografen i Ålesund. Bevarte bilder tatt av ham fra 1860 og 70-årene. Representert med fotografier i boka "Bygda og folket i farne tider" av Jon Hole, Sykkylven, 1988.

Virkesteder:
Sykkylven
1856 ca.-1880 ca. Ålesund

Bokmål

Referanse
Kilder:
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Sunnmørsposten 01.12.1988 og 19.08.1989
Dag og Tid nr. 48/1988
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal. Eldre fotografer i Møre og Romsdal. [Database]. 2009
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål