Fotografi

photograph (engelsk)

Sist lagret
09.01.2015 20:47:07
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/dd730dd9-8610-4ce1-bfd5-4d5b4f29765b | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Fotografi
Bokmål

photograph
Engelsk

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål