Lumholtz, Carl Sophus (1851 - 1922)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
23.03.2018 08:56:25
12.01.2019 01:44:57
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/dd58596d-5a39-46bd-a3a1-a98741cceba2 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Lumholtz, Carl Sophus
Bokmål

Fornavn
Carl Sophus
Bokmål

Etternavn
Lumholtz
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1851

-Tidspunkt
1851
Død
1922

-Tidspunkt
1922
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Fåberg, Gudbrandsdalen 23.04.1851, død i USA 05.05.1922. Sønn av Paul Nicolai L. og Inger Elise Grundseth. Ugift. Oppdagelsesreisende, zoolog, botaniker og etnograf, som fotograferte på alle sine reiser. Deler av hans negativsamling finnes på tidligere Etnografisk Museum, nå Kulturhistorisk museum, i Oslo. Preus museum har teknisk utstyr etter ham.
Omtrent 1/3 av Lumholtz kjente fotografier (ca 1500 negativer og positiver) finnes ved Kulturhistorisk museum i Oslo, resten (ca 3000 negativer og positiver) finnes ved the Archives and Special Collections, American Museum of Natural History, New York. Denne institusjonen finansierte en hel del av Lumholtz reiser i Mexico på 1890-tallet.

Virkested:
1880-1884: Australia (innsamling av vekster og dyr til UiOs museer på Tøyen, Oslo. Ingen kjente fotografier).
1890-1898 og 1905: Mexico (i hovedsak studier av Tarahumare og Huicholindianerne).
1909-1910: Sonoraørkenen i nordlige Mexico og Arizona.
1913 og 1914-1917: Borneo.
1914: India.

Bokmål

Har verk/objekter på
-Organisasjon/samling
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Eek, Ann Christine: ""Lumholtz som fotograf"" i Arne Martin Klausen og Arve Sørum: Under tropenes himmel, Oslo 1993."
Upublisert materiale i Preus museum
Norsk fotografisk tidsskrift 80(1994) : 1, s. 36-37
Erlandsen, Roger; Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål