1334 RYKKINN (Poståpneri)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:08
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/dcc131c8-2fb5-4197-97ba-e428022b972e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1334 RYKKINN
Bokmål

Alternative navn
RYKKINN
Bokmål

Etablering
31.08.1971 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
31.08.1971
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1334
Forretningstype
Bokmål

Historikk

RYKKINN poståpneri, i Bærum kommune, Akershus fylke, under Adm.avd. i Oslo postdistrikt, ble opprettet den 31.8.1971. Sirk. 39, 8.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1.10.1.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk veiadressene på RYKKINN postnumrene 1348 og 1349 RYKKINN. Fra samme tid fikk postboksadressatene og postkontoret RYKKINN postnr 1334.

(1349 / 1334)
Poståpnere/styrere:
(?) (?) (?) 31.8.1971.
Poståpner Inger Signe Bøhmer 1.2.1973 (f. 1938).
Vaktleder Lisbeth Ragnhild Lauvdal 17.8.1987 (f. 1955).
Postmester (vikar) Bente Edvardsen fra 1.12.1996.
Postmester Dag Henning Børmarken 1.5.1998.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 31.08.1971 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
31.08.1971 ?

--Tidligste tidspunkt
31.08.1971
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål