Andenes (1873)

Sist lagret
09.01.2015 12:35:31
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/dc17ae30-8328-48aa-b498-4fe0f93df39c | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Andenes
Bokmål

Kode
1873