Gabrielsen, Leif (1942 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:33
12.01.2019 01:33:09
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/db8e1629-d688-43fc-85b6-9984a9318054 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Gabrielsen, Leif
Bokmål

Fornavn
Leif
Bokmål

Etternavn
Gabrielsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1942

-Tidspunkt
1942
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 07.12.1942
Født i Honningsvåg i Finnmark. Utdannet ved Christer Strömholms Fotoskole i Stockholm på slutten av 60-tallet. Siden utdannet som filmfotograf i NRK. Pressefotograf i Klassekampen til 1985, siden da freelancefotograf. Teaterfotograf, begynte i 1983 på Torshovteatret. Har siden fotografert på Det Norske Teatret, Oslo Nye og Nationaltheatret. Også reportasjefotograf med reiser i en del land i Europa, dessuten i Kina og Sør-Amerika. Særlig interesse for rasisme-problemet, helse- og sosialspørsmål, solidaritetsarbeid, fengsler, teater. Medlem av Forbundet Frie Fotografer og Pressefotografenes klubb. Gabrielsen har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, og har også vært representert på Høstutstillingen.

Virkested:
1968-0000: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilde:
Norske fotosamlinger, 1989
Aftenposten 06.12.1992
Fotografi 39(2006) : 8, s. 74-75
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål