Skipstyper

Fartygstyper (systemlistan) (svensk), Naval vessel types (engelsk)

Mappetype
Systemmappe
I drift
Status
10.08.2017 14:48:33
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 3 av 3 treff.
Navn
Skipstyper
Bokmål

Fartygstyper (systemlistan)
Svensk

Naval vessel types
Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
10.08.2017 14:48:33
Mappetype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Uuid
db5ce59e-b1f8-4912-9a30-dd1d4679e531
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
595


Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
_system
Redaktør
Granskere
Opprettet av
root
Opprettet
30.08.2013 13:51:33
Sist lagret
09.06.2015 16:34:48
Administratør
"System"

Redaktør

Granskere