ACTIV (1857)

Beskrivelse
ACTIV
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1857
Byggested: Kragerø, Norge
Ombygging: Ombygget 1870
Endelig skjebne: Holland - Kragerø, ballast. Savnes 1876 desember i Nordsjøen.
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:09
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/db553d4e-04c4-4fbf-90ce-d5e6b0ae6f80 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ACTIV
Bokmål

Beskrivelse
ACTIV
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1857
Byggested: Kragerø, Norge
Ombygging: Ombygget 1870
Endelig skjebne: Holland - Kragerø, ballast. Savnes 1876 desember i Nordsjøen.
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
181 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted:

Kragerø 1852-76

Skipsfører:

B. Condrup 1857-

Eier:

O. C. Krogh m.fl. 1852-57
O. C. Kroghs enke 1857-

Bokmål

Mål
Tonnasje: 181 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
181
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1857 Kragerø, Norge
1857

-Tidsperiode
1857

--Tidligste tidspunkt
1857
-Datokommentar
1857
Bokmål

-Stedreferanse
Kragerø, Norge

--Sted (tekst)
Kragerø, Norge
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål