Andreassen, Geir Ove (1968 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:20
12.01.2019 01:23:34
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/da86a662-6a74-42ab-84b2-025afddf9d4a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Andreassen, Geir Ove
Bokmål

Fornavn
Geir Ove
Bokmål

Etternavn
Andreassen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1968

-Tidspunkt
1968
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i 1968

Virkested:
Gjøvik, Hamar, Hamar Arbeiderblad, Hedmarksmuseet&Domkirkeodden/Anno museum.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Skjema fra Hedmarksmuseet 13.02.1998
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål