Hvalfangstfartøy

Valfångstfartyg (svensk), Whaling vessel (engelsk)

Beskrivelse
Vessels engaged in some aspect of whaling. [en]
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
09.08.2018 14:57:31
12.01.2019 04:20:39
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/d8d0961f-70d6-4db1-a768-982be250f82b | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Hvalfangstfartøy
Bokmål

Valfångstfartyg
Svensk

Whaling vessel
Engelsk

Beskrivelse
Vessels engaged in some aspect of whaling.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
Bokmål
Bokmål

Underordnet term
Bokmål


Engelsk

Relatert term
Svensk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk