Hvalfangstfartøy

Valfångstfartyg (svensk), Whaling vessel (engelsk)

Beskrivelse
Vessels engaged in some aspect of whaling. [en]
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
09.08.2018 14:57:31
Hentet informasjon oppdatert 09.08.2018 14:57:20
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/d8d0961f-70d6-4db1-a768-982be250f82b | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Hvalfangstfartøy
Bokmål

Valfångstfartyg
Svensk

Whaling vessel
Engelsk

Beskrivelse
Vessels engaged in some aspect of whaling.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Underordnet term
Bokmål


Engelsk

Relatert term
Svensk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk