Sundberg, Bo (1927 - ) [sv]

Sundberg, Bo (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/05/2016 08:46:58
13/07/2019 00:22:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d8a84d3d-d38d-4f32-b524-139f6b8ad978 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sundberg, Bo
Swedish

First name
Bo
Swedish

Last name
Sundberg
Swedish

Wikipedia

Birth
10.06.1927

-Time
10.06.1927
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Arkitektexamen på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1952.

Verksamhet: Anställd hos arkitekt Ralph Erskine.
Egen arkitektverksamhet; Nilsson, Sundberg, Wirén Arkitektkontor.
Egen verksamhet; Bo Sundberg Arkitekter i Linköping.

Verk ett urval:
Församlingshem, Skärblacka.
Församlingshem, Krokek.
Frälsningsarmélokal, Finspong.
Byggnader i Linköping; Berga kyrka, 1976-1978.
Kv Arbetaren, restaurering.
Rhyzeliusgården, kv Absalon, restaurering.
Åldringscentrum, kv Aspen, restaurering.
Kv Azalean, restaurering.
Kv Blandaren, restaurering.
Kv Byggmästaren, restaurering.
Kv Bonden, restaurering.

Swedish

Reference
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbunds matrikel.
Swedish

Editorial note
Swedish