Strehlenert, August (1853 - 1909) [sv]

Strehlenert, August (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:42
22/06/2019 00:09:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d831e81e-0be0-46ec-85a5-9f2313fdda2a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Strehlenert, August
Swedish

First name
August
Swedish

Last name
Strehlenert
Swedish

Birth
-Time
10.03.1853
-Place reference
--Place
Death
-Time
14.06.1909
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: TS 1871-1873, Tekniska skolan i Stockholm.
FrKA 1873-1879, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd vid flottans byggnadsavdelning i Karlskrona från 1874.
Egen verksamhet i Karlskrona 1886-1888.

Andra uppdrag: Ledamot i byggnadsnämnden i Karlskrona 1886-1888.
Sakkunnig för byggnadsarbeten vid Landstaten från 1893.
Värderingsman i Städernas allmänna Brandstodsbolag i Karlskrona från 1904.
Kontrollant vid ombyggnad av residens och landstatshus 1893-1895.

Verk ett urval:
Begravningskapell, Karlskrona.
Byggnader i Karlskrona: Kv nr 17, Karlskrona teater 1879 (tillsammans med Thedenius); Bostadshus med butiker, Ronnebyg, kv Sheldon 8, 1887; Butiks- och skolhus, Ronnebyg, kv Wattrang 19, 1888; Bostadshus med butiker, Ronnebyg, kv Riksbanken 7-8, 1888 och kv Wattrang 1, 1889; Bostadshus med kontor, Drottningg, kv Psilander 55, 1889; Bostadshus med butiker, N Smedjeg, kv Sheldon 4, 1890; Epidemisjukhus, Landsvägsg, 1892; Ombyggnad av fd sjukhus till folkskola, kv Sjöblad 26, 1893; Kustartilleriets kasern, Vallg, 1895; Flickläroverk, kv Rosenfeldt 30, 1897: Cullinska huset, kv Rosenfeldt 25, Allamedan 22, 1898; Gjuteri, mekanisk verkstad, kontor kv Gjuteriet 1898; fyra fastigheter med arbetarbostäder 1901-1905; Saluhall, kv Odin 1902; Bostadshus med butiker, Ronnebyg, kv Sheldon 11-12, 1906 samt Zakrissonska huset, Ö Prinsg 22, bostadshus 1909.
Villa Vera, Ronneby Brunn 1873.

Swedish

Reference
H8D 1904:454.
Strehlenert, Curt: Utkast till Släktbok, Stockholm 1984.
Bromè, Jan Erik: Karlskronas stads historia del 3, 1862 - 1930. Karlskrona, 1930.
Artikel av Atterman, I. 1985
Blekingeboken, 1965.
Persson, T: Ronneby Brunn.
Swahn, Bo: Om hus och människor i Karlskrona. Karlskrona, 1986.
Swedish

Editorial note
Swedish