Nomenklatur Havbruk (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST))

Havbruk (nynorsk), Vattenbruk (svensk), Havbrug (dansk), Aquaculture (engelsk)

Ansvarlig forvalter
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
22.10.2018 15:16:56
Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/d7fea556-d617-4386-a12f-fadd3b4baf45
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 86 treff.
Emneord
Navn
Nomenklatur Havbruk
Bokmål

Havbruk
Nynorsk

Vattenbruk
Svensk

Havbrug
Dansk

Aquaculture
Engelsk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Ansvarlig forvalter
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk