Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
September 18, 2017 5:27:02 PM CEST
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d79a254f-a68e-43d7-afa2-e1e3c16add60 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tammik, Julius
Estonian

First name
Julius
Estonian

Last name
Tammik
Estonian

Birth
24.01.1872 Kuressaare

-Time
24.01.1872
-Place reference
Kuressaare

--Place (text)
Kuressaare
Estonian
Life role
Photographer 1889 1893?
Liibek 2010, lk 136

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1889 1893?

--Earliest time
1889
--Latest time
1893?
-Source
Liibek 2010, lk 136
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Occupation
talunik; fotograaf
Liibek 2010, lk 136

-Description
talunik; fotograaf
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 136
Estonian
Activity
Töötas fotostuudios
1889-1892- Kuressaare, Suur-Sadama 5 (Vaga maja); -1893- Haapsalu (Tomsoni majas Nr. 223)
Liibek 2010, lk 136

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
1889-1892- Kuressaare, Suur-Sadama 5 (Vaga maja); -1893- Haapsalu (Tomsoni majas Nr. 223)
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 136
Estonian
Residence
-1889-1892- Kuressaare; -1893- Haapsalu
Püüa 2002, lk 156; Liibek 2010, lk 136

-Description
-1889-1892- Kuressaare; -1893- Haapsalu
Estonian

-Source
Püüa 2002, lk 156; Liibek 2010, lk 136
Estonian
Note
31.07.1889 luba nr.5180 fotostuudio avamiseks ja pildistamiseks; töötas nii ateljee- kui ka väljakutsepiltnikuna
Estonian

Topic
English

Swedish

EstonianCatalan | Valencian

Lithuanian
English

Swedish

Estonian

Danish

French


Spanish

Italian

Bulgarian

Catalan | Valencian

Lithuanian

DutchReference
Endel Püüa. Saaremaa fotograafid 1864-1940. Saaremaa Muuseumi toimetised 2002. Lk 156
Estonian

Kaljula Teder, "Eesti fotograafia teerajajaid". Eesti Raamat, Tallinn, 1972.
Estonian

Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010. Lk 136-137
Estonian