Tønsberg, Henning Heyerdahl (1875 - 1936)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:03
12.01.2019 01:57:26
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/d73b534b-44af-40c1-b494-4448136bc0d9 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Tønsberg, Henning Heyerdahl
Bokmål

Fornavn
Henning Heyerdahl
Bokmål

Etternavn
Tønsberg
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1875

-Tidspunkt
1875
Død
1936

-Tidspunkt
1936
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Kristiania 09.03.1875, død i Eidsvoll 07.10.1936. Sønn av boktrykker Henning Bødker T. og Johanne Marie Louise Heyerdahl. Gift i Kristiania 29.8.1903 med Asta Schøttelvig, født i Svelvik 8.1.1876, død i Oslo 14.5.1949, datter av skibsfører Jørgen Reinhardt S. og Alette Hilden. Cand.pharm 1898, deretter apoteker i Levanger, Bergen og Christiania, fra 1922 i Kongsberg og fra 1933 i Eidsvoll.

Amatørfotograf, apoteker, tindebestiger og turistforfatter;
Henning Tønsberg var en dyktig amatørfotograf, med en enestående interesse for natur og kulturhistorie. Med sitt kamera fanget han motiv fra så vel den norske fjellheimen, til ulike kulturminner og deres plass i landskapet. Hans bilder av norske fjelltopper har blitt viden kjent også utenfor landets grenser, både via utstillinger, men også via lysbildeforedrag og turistforeningens årbøker. Tønsberg var også kjent for sine bilder fra Kongsberg Sølvverk, der han jobbet som bestyrer ved apoteket Sølvkronen i perioden 1922-1933.

Med sin bakgrunn som tindebestiger fra året 1900, ble han den første formann i Norsk Tindeklub ved stiftelsen i 1908. Klatretradisjonene har gått i arv over flere slektsledd. Hans far omkom ved en tragisk ulykke på Store Skagastølstind i 1881, og hans sønn Henning Tønsberg jr. var både en aktiv fjellklatrer og skiløper. Også barnebarna har ført tindetradisjonene videre. I dag omtales Tønsberg som en av pionerene innen norsk tindesport.

Henning Tønsberg fikk være med å vardesette kjente topper i Nord-Norge som Husbyviktind, Piggtind, Krokhammertind og Madslitind. I alt deltok han i 12 førstebestigninger og nye ruter, 5 i Sør-Norge og 7 i Nord-Norge.

Virkested:
1922-1933: Kongsberg
1914: U. st.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Laagendalsposten 28.05.1993
Med kamera og klatretau i sølvgruvene. Henning Tønsbergs fotografier fra Kongsberg Sølvverks gruver og kulturlandskap. Katalog til særutstilling i Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg, 3. juni-30. september 1993.
Nasjonalbiblioteket, Fotoarkivet
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål