Niklasson, Adolf (1895 - 1974) [sv]

Niklasson, Adolf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:20
15/06/2019 00:09:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d5cdc605-b663-490d-9714-0a601704052a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Niklasson, Adolf
Swedish

First name
Adolf
Swedish

Last name
Niklasson
Swedish

Birth
04.04.1895 Ryda

-Time
04.04.1895
-Place reference
Ryda

--Place (text)
Ryda
Swedish
Death
03.03.1974 Skara (Stad) [sv]

-Time
03.03.1974
-Place reference
--Place
Swedish

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Skara 1915.
KTH 1916-1918, 1919-1921, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd vid Nordiska museets byundersökningar 1918 och vid undersökningar för verket Sveriges kyrkor 1921 och 1922.
Byggnadsinspektör i Västergötland för Sjötorp från 1930, för Lyrestad från 1934 och för Axvall från 1935.
Byggnadsstyrelsens kontrollant vid Skara seminarium 1934-1935.
T f länsarkitekt i Älvsborgs och Skaraborgs län 1935.
T f stadsarkitekt i Skara (avgick).
Egen arkitektverksamhet i Skara 1921-1974.

Medlemskap: STF 1921-1923, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Ozalidkopieringsapparat med framkallningslåda, 1920-talet.
Uppmätning av 16 kyrkor på norra Gotland för Curman och Roosval (verket Sveriges kyrkor) 1921, tillsammans med Sten Wennerström.
Uppmätning av bygdegårdar i Västergötland för Sigurd Erixon.
Restaurering av ca 120 kyrkor, flest i Västergötland.
Nya och gamla kyrkogårdar.
Gravkapell och gravstenar.
Bostadshus, affärshus, fabriksbyggnader och affärsskyltar i Skara med omnejd.

Swedish

Reference
Uppgifter från sonen Lars, byggnadsingenjör.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1042 och 1457.
Arkivet vid Västergötlands Museum i Skara.
Swedish

Editorial note
Swedish