Första klass torpedbåt typ Plejad (Torpedbåt) [sv]

Första klass torpedbåt typ Plejad (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av sexton torpedbåtar (exkl original-Plejad) sjösatta 1908-1910. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
January 18, 2016 12:59:53 PM CET
May 23, 2018 8:34:20 PM CEST
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d517c491-a8dc-4887-a7ef-8749a00e9283 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Första klass torpedbåt typ Plejad
Swedish

Alternative name
1 klass torpedbåt typ Plejad
Swedish

1. klass torpedbåt typ Plejad
Swedish

1:a klass torpedbåt typ Plejad
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av sexton torpedbåtar (exkl original-Plejad) sjösatta 1908-1910.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Bredde [no]: 4,4 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
4,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Djupgående [sv]: 2,7 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish