Johanson, Waldemar (1883 - 1955) [sv]

Johanson, Waldemar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/01/2015 16:44:13
20/07/2019 00:18:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d504aa91-205f-4fc1-9d41-e479ee4932c2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Johanson, Waldemar
Swedish

First name
Waldemar
Swedish

Last name
Johanson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
14.01.1883
-Place reference
--Place
Death
1955

-Time
1955
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: BY 1904, Byggnadsyrkesskolan vid Tekniska skolan i Stockholm: Bysan.
Tillfällig elev KTH 1910-1912, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Rudolf Enblom 1904-1906, hos Ludvig Peterson 1907-1910, hos Isak Gustaf Clason 1912-1914.
Extra arkitekt vid Stockholms stads fastighetskontor 1914-1931.
Arkitekt hos Stockholms stads sjukhuskommitté från 1931.Resor: Studier av sjukhus i USA 1930, i Danmark, Tyskland, Schweiz och Italien 1934.

Medlemskap: STF från 1915, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
F d brandstation vid Liljeholmen (Gröndal), Stockholm 1916.
Paviljong för ögon- och öronsjukdomar, Sabbatsberg, Stockholm 1925, tillbyggnad.
Elev- och sjuksköterskehem, Sabbatsberg, Stockholm 1927.
Patologiska institutionen vid Sabbatsberg, Stockholm 1934.
Eastmaninstitutet, Stockholm 1936.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 717.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Swedish

Editorial note
Swedish