Stubelius, Torsten (1883 - 1963) [sv]

Stubelius, Torsten (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:51
22/06/2019 00:09:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d4c85bdc-665a-41be-899b-50ad7dc0f7f9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Stubelius, Torsten
Swedish

First name
Torsten
Swedish

Last name
Stubelius
Swedish

Birth
27.07.1883 Fjällbacka

-Time
27.07.1883
-Place reference
Fjällbacka

--Place (text)
Fjällbacka
Swedish
Death
1963

-Time
1963
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTL 1899-1903, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
FrKA 1904-1906, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd vid Dramatiska teaterns byggnadskontor 1907.
Delägare i firman Lewerentz & Stubelius 1911-1916.
Egen verksamhet i Stockholm från 1917.
Kritiker och skribent i fackpressen.
Inredare och formgivare.Resor: Tyskland (resestipendium 3 år).

Medlemskap: STF 1914-1935, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
SSF, Svenska Slöjdföreningen.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift, 1912, en utredning angående uppförande av boställshus vid Statens Järnvägar, utförd af 1911 års byggnadskommission; ibid år 1914, Kyrkogårdskonst; ibid Sommarstugor vid Kummelnäs (tillsammans med S Lewerentz); ibid 3 bokrecensioner; ibid år 1915, Utställningsteknik vid Baltiska utställningen; ibid Lantbyggmästarkursen vid Hvilans folkhögskola; ibid 1 bokrecension; ibid år 1916, 1 bokrecension.
M fl recensioner och artiklar i fackpressen.

Verk ett urval:
Källaren Den gyldene Freden, Stockholm, ombyggnad och inredning. 1920-1922.
Källhagens värdshus, Stockholm, om- och tillbyggnad.
AB Baltics etablissement, Södertälje.
Arbeten av firman Lewerentz & Stubelius: Arbetarbostäder i Karlshäll, Luleå (delvis utfört, två hus kvar) 1911; Båthus vid Djurgårdsbrunnsviken 1912; Gustav M Ericssons villa, Lidingö Brevik 1912; Kobergsgården, Näsby Finspång, affärs- och bostadshus 1912; Gruvarbetarbostäder vid Nyvång 1912; Utredning om egnahemabostäder, Hälsingborg 1912; Möbler för NK, belysningsarmatur för Böhlmarks 1912; Sommarstugor vid Kummelnäs, förstörda, 1913; Restaurering Bro kyrka 1913; Ånhammar corps de logis, ombyggnad, 1913; Ryttmästare Axel Wallenbergs bostad, om- och tillbyggnad, 1913; Villa Rahmén, numera villa Gorton, Hälsingborg 1914; Villa Ahxner, Djursholms Ösby 1914; Villa Solsidan, Saltsjöbaden 1914; Sommarrestaurang i Pålsjöskogen, Hälsingborg 1914, delvis riven samt corps de logis vid Högbo, Sandviken, om- och tillbyggnad 1915; m fl ej utförda projekt.
Villa Bauer, Djursholm (kv Sigrun 3), Stockholm 1918. Ritad för konstnär John Bauer.
Sommarstuga, Fjällbacka 30-tal (åt broder Sverker).
Möbler samt bruksföremål av glas.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 272.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 256.
Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, arkitekt. Stockholm, 1985 (engelsk upplaga 1986).
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1914, Bergsten, Carl: Några fabriksmässigt framställda föremål.
Material i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Editorial note
Swedish