Stang, Emil (1882 - 1964)

Beskrivelse
Emil Stang, født i Oslo, norsk jurist og politiker, sønn av statsminister Emil Stang d.e. Cand.jur. 1905, h.r.advokat 1911. I motsetning til sin konservative familie var Stang radikal sosialist og ble ved «den nye retnings» seier i 1918 viseformann i Det norske Arbeiderparti, fungerende formann 1922–23. Fra 1916–28 medlem av Oslo bystyre.Stang var med på Den kommunistiske internasjonales første kongress i Moskva i 1919 og på den fjerde i 1922.
Ansvarlig forvalter
Riksarkivet (Arkiv) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
olemyh@arkivverket.no
Sist lagret
30.08.2018 15:31:59
12.01.2019 04:03:44
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/d495a1a1-5aa5-4d84-9cda-3857ed3e0364 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Stang, Emil
Bokmål

Fornavn
Emil
Bokmål

Etternavn
Stang
Bokmål

Tittel
Statsminister

-Tittel
Statsminister
Bokmål

Beskrivelse
Emil Stang, født i Oslo, norsk jurist og politiker, sønn av statsminister Emil Stang d.e. Cand.jur. 1905, h.r.advokat 1911. I motsetning til sin konservative familie var Stang radikal sosialist og ble ved «den nye retnings» seier i 1918 viseformann i Det norske Arbeiderparti, fungerende formann 1922–23. Fra 1916–28 medlem av Oslo bystyre.Stang var med på Den kommunistiske internasjonales første kongress i Moskva i 1919 og på den fjerde i 1922.
Bokmål

Fødsel
1882

-Tidspunkt
1882
Død
1964

-Tidspunkt
1964
Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

født i Oslo, norsk jurist og politiker, sønn av statsminister Emil Stang d.e. Cand.jur. 1905, h.r.advokat 1911. I motsetning til sin konservative familie var Stang radikal sosialist og ble ved «den nye retnings» seier i 1918 viseformann i Det norske Arbeiderparti, fungerende formann 1922–23. Fra 1916–28 medlem av Oslo bystyre.Stang var med på Den kommunistiske internasjonales første kongress i Moskva i 1919 og på den fjerde i 1922. Ved bruddet i Arbeiderpartiet i 1923 deltok han i dannelsen av Norges Kommunistiske Parti og satt en tid i dets sentralstyre. I 1928 gikk han imidlertid ut av partiet og tok senere ikke ledende del i politisk arbeid, men virket som jurist; høyesterettsdommer fra 1936.Fra 1946–52 var han høyesterettsjustitiarius, 1940–46 medlem av og 1946–55 formann i Arbeidsretten. Utgav Rettergangsmåten i straffesaker (1941) og Norsk bygningsrett (1943) samt politiske brosjyrer, artikler og avhandlinger; hans bok Sovjet-Russland utkom 1949.

Bokmål

Referanse
Store norske leksikon
Bokmål

Webbreferanse
SNL
Bokmål

-Linktekst
SNL
Bokmål