Norland & Øglænd

Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
20.04.2015 10:38:16
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/d38f1262-3570-4019-afaa-696dcdf084f1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Norland & Øglænd
Bokmål

-Annen aktør
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål