Rabben, Jan

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:08
12.01.2019 01:49:57
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/d32eacfc-1a5c-4e98-9856-d27261d088c1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Rabben, Jan
Bokmål

Fornavn
Jan
Bokmål

Etternavn
Rabben
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Medlem av BioFoto.

Virkested:
1975-0000: Norheimsund; Aksnes

Bokmål

Referanse
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål