Slupp

Slup (svensk), Sloop (sailing vessel) (engelsk)

Beskrivelse
Single-masted, fore-and-aft-rigged sailing vessels, with one or two headsails. [en]
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 15:06:33
Statistikk/bilder oppdaterte 25.05.2018 09:14:49
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/d06a3520-1f66-42b4-9c70-48253841f107 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Slupp
Bokmål

Slup
Svensk

Sloop (sailing vessel)
Engelsk

Beskrivelse
Single-masted, fore-and-aft-rigged sailing vessels, with one or two headsails.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk