Høeg, Marie (1866 - 1949)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:40
12.01.2019 01:36:35
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/cf945190-4098-4dce-ad43-4028abaa8e5e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Høeg, Marie
Bokmål

Fornavn
Marie
Bokmål

Etternavn
Høeg
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1866

-Tidspunkt
1866
Død
1949

-Tidspunkt
1949
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Langesund. Fotograferte i Ekenæs, Hangø i Finland i 1894, og var sannsynligvis utlært der. Kom via Russland til Horten i 1895 sammen med Bolette Berg og startet her fotograffirmaet "Berg & Høeg". De etablerte seg i vognmann Baggeruds gård, Torvgaten 9, der både Hanna Olsen og Louise Berg hadde drevet fotografiforretning tidligere. I 1899 flyttet de til en ny gård på hjørnet av Torvgaten og Storgaten, der et moderne atelier ble innredet i 3.etg.. Dette solgte de til Carl Lind i oktober 1903 og flyttet til Christiania, hvor de vesentlig drev brevkortproduksjon. Marie Høeg var etter et syvårig opphold i Finland blitt glødende kvinnesakskvinne, og som sådan satte hun dype spor etter seg i Horten. Hun startet Norges første diskusjonsforening der i 1896 og en stemmerettsforening, som resulterte i at de første kvinner i 1901 ble valgt inn i kommunestyret. I 1899 gikk hun i spissen for at Norske Kvinders Sanitetsforening skulle ta kampen opp mot tuberkulosen, og var selv med og stiftet Hortens Tuberkuloseforening i 1903. Hun var den selvskrevne formann i alt hva hun foretok seg, og det ble slått fast at stedet tapte en kraft av usedvanlige dimensjoner da hun flyttet fra byen.

Virkesteder:
1899-1903: Horten
1903: Oslo
1895-1899: Horten; Torvgt. 9

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986.
Astra Nova (Helsingfors) 1998: 1, s. 18-20
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål