Anderssen, Harald Oscar (1834 - 1871)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:56
12.01.2019 01:23:32
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/cf63b72d-af12-4855-bbc5-dfe6a38cff75 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Anderssen, Harald Oscar
Bokmål

Fornavn
Harald Oscar
Bokmål

Etternavn
Anderssen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1834

-Tidspunkt
1834
Død
1871

-Tidspunkt
1871
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Drammen 04.11.1834. Sønn av vaktmester A. A. Ble elev av maleren J. F. Eckersberg, besøkte Düsseldorff og visstnok også München i 1860, og slo seg så ned i Drammen som fotograf og maler. Signerte sine fotografier med "H. Anderssen Maler & Fotograf Drammen". Ble mest kjent som maler, både solgte og loddet ut sine malerier og tok imot elever i tegning og maling. Han var en av stifterne av Kunstforeningen i Drammen.

Virkested:
1860 ca-1871: Drammen

Bokmål

Referanse
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål