bulgarsk (bg) Plassholdere

bulgarsk (nynorsk), bulgariska (svensk), Bulgarian (engelsk), bulgare (fransk), Bulgarisch (tysk)

Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
28.07.2016 10:33:19
Publisert
Status

URI
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/bg
Betegnelse
bulgarsk
Bokmål

bulgarsk
Nynorsk

bulgariska
Svensk

Bulgarian
Engelsk

bulgare
Fransk

Bulgarisch
Tysk

Alternativ betegnelse
Bulgarian
Engelsk

bulgare
Fransk

Bulgarisch
Tysk

Kode
bg