Brunskog, Axel V (1878 - 1946) [sv]

Brunskog, Axel V (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:43
12.01.2019 00:16:37
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/cd9abcfe-cce2-4041-8412-50a355aa5c45 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Brunskog, Axel V
Svensk

Fornavn
Axel V
Svensk

Etternavn
Brunskog
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
31.07.1878
-Stedreferanse
--Sted
Død
10.04.1946

-Tidspunkt
10.04.1946
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: TS 1893-1896, Tekniska skolan i Stockholm.
KTH 1898-1902, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1902-1905, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin i Malmö 1905-1907.
Verksam i Linköping från 1908.

Tävlingar: Stadshotell i Västervik, 1904. Första pris.Resor: Skottland, England, Frankrike, Tyskland, Danmark och USA.

Medlemskap: STF från 1898, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Uppmätning och ändringsförslag för kyrkor bl a i Sund 1910 och Gusum, Östergötland 1913, Linköpings domkyrka 1916, Skrukeby, Östergötland 1917. Uppmätning av Vadstena munkkloster och förslag till Birgitta museum 1917.
Byggnader i Linköping: Vattentornet på Kantorget 1909; Folkungaskolan 1912; Katedralskolan 1915; Missionkyrkan 1923-1924; Ålderdomshem sjukhus; Bostads- och affärshus kv Delfinen, Trädgårdstorget 1927; Bostadshus Platensg 13, 1912; Storg 44, 1912. Centralpalatset, kv Epåletten 8, 1908.
Småskoleseminarium, kv Dockan 5, 1908.
Flickskola, kv Bikupan 2 B, Vasavägen, 1909.
Dryckeshornet 6, Sankt Larsgatan, 1909.
Kv Ekollonet 1, Hospitaltorget, 1910-1911.
Kv Arkitekten 4, 1911-1912.
Kv Assyrien 5, 1911.
Kv Assyrien 3, 1912.
Kv Bofinken 5, Engelbrektsplan, 1912.
Kv Elddonet 7 A, Hospitaltorget, 1912.
Tryckeri i kv Badhuset 2 B, Sankt Larsgatan 19, 1912.
Kv Dromedaren 2, 1912.
Kv Blåklockan 16 B, Hamngatan 12 B, 1913.
Kv Arkitekten 3, 1914.
Kv Emiren 2, Djurgårdsgatan 39, 1915.
Kv Elddonet 5, Drottninggatan 41, 1916.
Tennishall, kv Aspen 3, 1916.
Villa, kv Eternellen 47, 1917.
Villa, kv Eken 2, 1917.
Stadshuset, ändring, i kv Agaten, 1921.
Soldathem, 1925.
Lasarettet, tillbyggnad, 1925.
Decimalen 1 B, Replsagaregatan, 1925.
Kv Arkitekten 14, 1924-1925.
Kv Arkitekten 12, 1925-1926.
Kv Arkitekten 7 B, tillbyggnad, 1926.
Villa, kv Elefanten 3, 1926.
Kv Däckeln 2 A, Nygatan, 1926.
Kv Alprosen 3, 1925.
Kv Alprosen 5 1926-1927.
Kv Alprosen 4, 1928-1929.
Kv Apoteket, Stora Torget, ändringsritning, 1927.
Dubbelhus, Östgötagatan 52-54, 1919.
Kv Enigheten 7, Kaserngatan 23, 1922.
Kv Facklan 5 och 10, Västra vägen 20-22.
Kv Flodhästen 14, Västra vägen 14, 1923.
Kv Delfinen 1, Trädgårdstorget, 1927.
Kv Armenien 5 och 6, 1928.
Kv Dryckeshornet 3, 1929.
Kv Drotten 4, 1930.
Kv Assyrien 2, 1930.
Kv Ankan 1, 1931-1932.
Kv Domaren 7, 1931-1935.
Kv Eldaren 3, Tränggatan 8, 1931-1932.
Kv Baggen 26 B, Platensgatan 7, 1934.
Kv Assyrien 1, 1935.
Tillbyggnad i Lambohov, 1914.
Byggnader i Västervik: Läroverkets annex vid Karstorpsvägen 1935; Lindhemsskolan 1939; Ålderdomshem, sjukhus.
Engelbrektsskolan i Örebro 1923-1925.
Skolor, sjukhus och ålderdomshem i Norrköping, Örebro, Vimmerby, Motala och Oskarshamn.
Restaurering av bl a kyrkor, slott, herrgårdar.
Ombyggnad i Strålnäs, 1912.
Bandbördshus, Motala 1925.
Lindöskolan, Norrköping 1933.
Nya disponentsbostaden, Ljungsbro 1927.
Harald Svenfelts villa, Ljungsbro 1934.
Telegraf och tandläkarebostad, Ljungsbro, 1939, Ljungsbro 1939.
Förslag till ombyggnad av Stallet, Åtvidaberg 1928 och 1941.
Försökscentral, Malmslätt 1941.
Församlingshem, Kimstad 1924.
Församlingshem, Björsäter 1933.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 550.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1404.
Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1928 sid 718.
Essén, Arre: Arkitekter och andra husritare i Västervik. ur Åsberg, Rolf (red): Tjustbygden. Meddelande nr 20, 1963. Tjustbygdens kulturhistoriska förening.
Fridén, Seth: Linköpings byggnadsnämnd 100 år. 1875-1975. Linköping, 1975.
Finlands arkitekturmuseum (utgivare): Nordisk klassicism 1910 - 1930. Utställningskatalog. Helsingfors, 1982.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Svensk

Administrativ notat
Svensk