Abelsted, Christian August Rudolph (1833 - 1889)

Scenekunst (Oslo Museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Oslo Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Vegard Skuseth, Oslo museum
Sist lagret
08.05.2017 15:20:04
12.01.2019 04:11:12
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/cc5243cc-e18b-447c-8a26-2502ba375676 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Abelsted, Christian August Rudolph
Bokmål

Fornavn
Christian August Rudolph
Bokmål

Etternavn
Abelsted
Bokmål

Fødsel
1833

-Tidspunkt
1833
Død
1889

-Tidspunkt
1889
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Yrke
skuespiller

-Yrkesspecifikasjon
skuespiller
Bokmål