Wilson, Ralph L. (1872 - 1951)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:28
12.01.2019 01:59:27
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/caeb695d-5758-46ff-895c-f712a06e0355 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Wilson, Ralph L.
Bokmål

Fornavn
Ralph L.
Bokmål

Etternavn
Wilson
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1872

-Tidspunkt
1872
Død
1951

-Tidspunkt
1951
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født på Stend ved Bergen 13.11.1872, død i Bergen 24.09.1951. Sønn av landbruksskolebestyrer A. W. Utdannet tekniker, arbeidet forskjellige steder, bl.a. i USA fra 1891. Kom hjem til Bergen i 1901 og ble ansatt i Brannvesenet. Var en kort tid i München, hvor han tok tysk ingeniøreksamen. Ble vannverkssjef i Bergen i 1909. Dyktig matematiker og pianist. Gjorde en glimrende innsats som fotograf (amatør), begynte å fotografere ca. 1895 og fortsatte til sin død. Innførte farvefilm i Norge på et meget tidlig tidspunkt. Store deler av hans meget store negativsamling finnes i UBBs og er i ustanselig bruk. Særlig gjelder dette hans praktfulle Bergensbilder. Resten av negativsamlingen er tatt vare på av hans datter Edna Hille Andresen.

Virkested:
1901-1951: Bergen

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
-Linktekst
Ralph L. Wilsons samling er hos Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål