ABRAHAMS OFFER

Beskrivelse
ABRAHAMS OFFER
Nasjon: Norsk
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:07
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/caace930-a217-4e51-a8e9-2f5091d6b86a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ABRAHAMS OFFER
Bokmål

Beskrivelse
ABRAHAMS OFFER
Nasjon: Norsk
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
95 cl
Bokmål

Mål
Tonnasje: 95 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
95
-Enhet
Bokmål

Svensk

Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål