Hydrofoil

Bärplansbåt (svensk), Hydrofoil (engelsk)

Beskrivelse
Refers to any of various motorized watercraft fitted with planes or foils beneath their hull to lift the vessels clear of the water when traveling at high speed. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 09:49:35
Statistikk/bilder oppdaterte 25.05.2018 09:13:45
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/ca112311-5cd0-4ebb-b095-8a9044b51302 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Hydrofoil
Bokmål

Bärplansbåt
Svensk

Hydrofoil
Engelsk

Beskrivelse
Refers to any of various motorized watercraft fitted with planes or foils beneath their hull to lift the vessels clear of the water when traveling at high speed.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk