Hydrofoil

Bärplansbåt (svensk), Hydrofoil (engelsk)

Beskrivelse
Refers to any of various motorized watercraft fitted with planes or foils beneath their hull to lift the vessels clear of the water when traveling at high speed. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 09:49:35
12.01.2019 04:18:17
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/ca112311-5cd0-4ebb-b095-8a9044b51302 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Hydrofoil
Bokmål

Bärplansbåt
Svensk

Hydrofoil
Engelsk

Beskrivelse
Refers to any of various motorized watercraft fitted with planes or foils beneath their hull to lift the vessels clear of the water when traveling at high speed.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
Bokmål
               fartøy etter deplasement (Hjelp term)
Bokmål
                    Overflatefartøy (Type)
Bokmål
                         Hydrofoilbåt (Type)
Bokmål

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk