Serietillverkade båtar - ämnesord (Statens maritima museer) [sv]

Serietillverkade båtar - ämnesord (Statens maritima museer) (svensk)

Mappetype
Abonnemangsmappe
I drift
Status
19.11.2015 13:04:32
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 20 av 65 treff.
Navn
Serietillverkade båtar - ämnesord
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
19.11.2015 13:04:32
Mappetype
Uuid
c9c7efe6-74ad-4401-a47f-433154f73f4f
ACL (rettigheter)
c9c7efe6-74ad-4401-a47f-433154f73f4f_SHARED
Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Ekstern systemliste
Bokmål

Svensk

Totalt antall poster
65

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
23.04.2015 17:08:52
Sist lagret
24.04.2015 07:39:03
Tidligere lagret