AARVAAK (1868)

Beskrivelse
AARVAAK
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Byggeår: 1868
Byggested: Svelvik, Norge
Verft: J. Jørgensen
Endelig skjebne: Forlist 1877
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:05
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c943c897-afb8-4f47-bb79-ec3811088ca5 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AARVAAK
Bokmål

Beskrivelse
AARVAAK
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Byggeår: 1868
Byggested: Svelvik, Norge
Verft: J. Jørgensen
Endelig skjebne: Forlist 1877
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
85 1/2 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mål
Tonnasje: 85 1/2 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
85 1/2
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1868 Svelvik, Norge @ J. Jørgensen
1868

-Tidsperiode
1868

--Tidligste tidspunkt
1868
-Datokommentar
1868
Bokmål

-Stedreferanse
Svelvik, Norge @ J. Jørgensen

--Sted (tekst)
Svelvik, Norge @ J. Jørgensen
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål