Svartz, Nanna (1890 - 1986) [sv]

Svartz, Nanna (swedish)

Inventors in Sweden (Tekniska museet [sv])

Description
Nanna Svartz uppfann läkemedelsföretaget Pharmacias allra första riktiga läkemedel. Hon blev även den första svenska kvinnliga professorn inom medicin och den första kvinnan som utnämndes till en ordinarie statlig universitetsprofessur i Sverige. [sv]
Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
January 14, 2019 1:30:10 PM CET
January 12, 2019 4:05:01 AM CET
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c90c30a5-5188-4b10-a44e-b0b91438fd94 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Svartz, Nanna
Swedish

First name
Nanna
Swedish

Last name
Svartz
Swedish

Title
Uppfinnare

-Title
Uppfinnare
Swedish

Description
Nanna Svartz uppfann läkemedelsföretaget Pharmacias allra första riktiga läkemedel. Hon blev även den första svenska kvinnliga professorn inom medicin och den första kvinnan som utnämndes till en ordinarie statlig universitetsprofessur i Sverige.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
25.07.1890

-Time
25.07.1890
Death
03.04.1986

-Time
03.04.1986
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Biography

Nanna Svartz föddes 1890 och växte upp i Västerås. Hennes far Johan Svartz var lärare i latin. Hennes mor hette Anna Svartz, född Moxén. Nanna Svartz var den yngsta av fem syskon. Men hon var den enda som uppnådde vuxen ålder.

1908 flyttade familjen till Stockholm för att Nanna Svartz ville studera vidare och bli läkare. Även hennes blivande man, Nils Malmberg, studerade till läkare i Stockholm. 1927 försvarade hon sin doktorsavhandling. Tio år senare blev Nanna Svartz professor i invärtesmedicin vid Karolinska Institutet och Sveriges första kvinnliga professor inom medicin och dessutom den första kvinnliga professorn vid ett statligt svenskt lärosäte. Hennes utnämning till professor skedde via en omröstning på Karolinska Institutets lärarkollegium. De flesta röstade på henne, trots att det kom en hel del kritik från människor som inte kunde föreställa sig en kvinnlig professor vid Karolinska Institutet. Nanna Svartz blev också den första föreståndaren för Konung Gustav V:s forskningsinstitut.

Nanna Svartz forskade på reumatiska sjukdomar och hennes forskning blev mycket framgångsrik. Mot slutet av 1930-talet tog hon kontakt med Pharmacia. Hon föreslog att de skulle prova att sätta ihop ett medel mot infektioner med ett medel mot inflammationer, det vill säga sulfapyridin och salicylsyra. Tanken var att skapa ett läkemedel mot reumatism som även kunde motverka inflammationer. Ämnet visade sig fungera mot både reumatism och tarmsjukdomar. Läkemedlet, som fick namnet Salazopyrin, började säljas 1940. Det blev en succé och används än idag.

Nanna Svartz fortsatte sitt arbete som forskare och läkare fram till 1983, då hon var 93 år gammal. Hon dog 1986.

Text: Peter du Rietz

Swedish

-Text
Lindberg, Gunilla (2005). Starka kvinnor som fört Sverige framåt. 1. uppl. Hudiksvall: Winberg Citybook
Swedish
-Text
Lindgren, Åsa & Sjunnesson, Helene (2008). Kvinnors uppfinningar. Stockholm: Tekniska museet
Swedish
-Text
Ohlander, Ann-Sofie & Strömberg, Ulla-Britt (2008). Tusen svenska kvinnoår: svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid. 3., [omarb. och utök.] uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag
Swedish